Toepassingsgebieden

Bij aanvang van de opleiding kies je een eigen stagetraject.  

Je hebt de keuze tussen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of zorg voor mensen met beperkingen. Binnen dit gekozen traject kun je daarnaast een bijkomende keuze maken voor een traject thuiszorg.

In het derde jaar zijn de theorielessen ook aangepast aan je keuzetraject.

Door de keuze van een bepaald toepassingsgebied ben je meer gericht opgeleid om in dat domein te werken, maar je blijft breed inzetbaar als verpleegkundige in alle settings van de gezondheidszorg. Je einddiploma is immers dat van gegradueerde verpleegkundige

Via diverse contacten met de zorgvrager maak je tijdens de volledige opleiding wel met alle sectoren kennis (stage, themadagen, bezoeken, uitstappen, werken met ervaringsdeskundigen,...).

In het kader van een vergrijzing van de bevolking en een steeds hogere zorgvraag in residentiële settings zijn gegradueerde verpleegkundigen bij ons meer dan welkom. Dankzij hun opleiding hebben ze naast hun medische kennis, genoeg competenties opgebouwd in hun opleiding om ook binnen een complexe psychosociale en existentiële context te kunnen optreden als degelijke en volwaardige hulpverleners.
Paul Braem, directeur WZC Regina Coeli