Bij aanvang van de opleiding kies je een eigen stagetraject.

Je hebt de keuze tussen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of zorg voor mensen met beperkingen. Binnen dit gekozen traject kun je daarnaast een bijkomende keuze maken voor een traject thuiszorg.

In de loop van de driejarige opleiding krijg je de nodige achtergrond bij de verschillende toepassingsgebieden.

Door de keuze van een bepaald toepassingsgebied ben je meer gericht opgeleid om in dat domein te werken, maar je blijft breed inzetbaar als verpleegkundige in alle settings van de gezondheidszorg. Je einddiploma is immers dat van gegradueerde basisverpleegkundige.

Via diverse contacten met de zorgvrager maak je tijdens de volledige opleiding wel met alle sectoren kennis (stage, themadagen, bezoeken, uitstappen, werken met ervaringsdeskundigen,...).

ZoWe verpleegkunde zorgt voor een goed evenwicht tussen verpleegtechnische skills, kennis en het bieden van een warme zorg. Je leert er dus echt verpleegkunde uitoefenen met je hoofd maar vooral met je hart en dat is iets wat elke patiënt en elke instelling ten goede komt.

Thierry Claeys, stagecoördinator AZ Sint-Jan