Geestelijke Gezondheidszorg op Campus Oostende

In een tijd waarin geestelijke gezondheid en psychisch welzijn steeds belangrijker worden, lanceert ZoWe verpleegkunde campus Oostende vanaf volgend schooljaar een nieuw toepassingsgebied binnen hun opleiding met focus op geestelijke gezondheidszorg.

ZoWe verpleegkunde is geworteld in een traditie van geestelijke gezondheidszorg en sterke communicatieve vaardigheden. Studenten krijgen er in hun driejarige graduaatsopleiding basisverpleegkunde kwalitatief onderwijs dat veel verder gaat dan enkel verpleegtechnische kennis.
De keuze om nu in het laatste jaar ook in campus Oostende een focus op geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken sluit naadloos aan bij deze traditie. Keuzestages in de geestelijke gezondheidszorg krijgen er een centrale plaats.

“Als opleidingscentrum voelen we ons sterk verbonden met maatschappelijke noden. We geloven in het belang van zorg voor de totale persoon en in het ontwikkelen van sterke relationele vaardigheden,” zegt Ingrid Lingier, directeur ZoWe verpleegkunde. "Het nieuwe toepassingsgebied biedt studenten niet alleen de kans om de algemene verpleegkundige competenties te verwerven, maar ook om kennis, communicatie, relationele vaardigheden en inzichten uit de psychopathologie toe te passen in het werken met individuen die psychische ondersteuning nodig hebben."

Met een groeiende bewustwording van de uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid, speelt de introductie van dit nieuwe toepassingsgebied inderdaad in op de behoeften van onze samenleving. Het biedt studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in een gebied dat steeds meer aandacht krijgt en waarin de vraag naar goede verpleegkundige zorg blijft groeien.

Team ZoWe verpleegkunde campus Oostende