Waarom de naam ZoWe

Waarom kiezen we voor de naam ZoWe verpleegkunde?

ZoWe is de samentrekking van “zorg” en “welzijn”. Dit verwijst naar het grote werkterrein waarbinnen ons opleidingscentrum wil opleiden: de gezondheids- en welzijnssector.

Gegradueerde verpleegkundigen nemen, samen met bachelorverpleegkundigen, een prominente en belangrijke maatschappelijke plaats in naast de andere disciplines.

Het logo vertelt in één oogopslag waarvoor we staan: dynamiek, interactie, kwaliteit, openheid, persoonlijke groei, samenhorigheid en gedragenheid, ruimtegevend. 

ZoWe, verpleegkunde, logo, HBO5, A2, graduaat