Visie

Vanuit een holistische benadering bereidt ZoWe verpleegkunde jou voor op directe, verpleegkundige zorg. Relationele vaardigheden en attitudes vormen hierbij het fundament.

Wij hechten veel belang aan overleg en teamwork. Wij zetten in op openheid voor creatieve ideeën op vlak van methodiek en didactiek, maatschappelijke en verpleegkundige ontwikkelingen. Onze aandacht gaat ook naar een deskundige werk- en leerbegeleiding van elke student. 

In een warme cultuur staat een respectvolle en vriendelijke omgangsvorm tussen elke student en docent centraal.