Studiebegeleiding

Onze school wil elke student zoveel mogelijk kansen geven. Docenten spreken de studenten op hun sterktes aan. Ze gaan zorgzaam om met eventuele belemmeringen van studenten.

Soms heb je als student wat extra ondersteuning nodig en dan kan je beroep doen op iemand van het team ondersteuning. Ze begeleiden je bij vragen over studiemethode en planning, faalangst en stress, taal en functiebeperkingen en werken zoveel mogelijk op maat.

Via l@bs kan er doorheen de volledige opleiding extra ondersteuning op maat ingezet worden. Deze l@bs kunnen extra coaching zijn maar ook ondersteuning op vlak van taal, ICT, medisch rekenen, herhaling van lessen, enz.