Stages

Stages zijn bij duaal leren een belangrijk onderdeel binnen de opleiding tot gegradueerd verpleegkundige. Ze nemen de helft van de studietijd in en zijn gelijkmatig verspreid over de hele opleiding.

Je traject bepaalt hoe de lessen en stages concreet worden ingepland. Als je in de gezondheidszorg werkt, kan je een deel van je werktijd als stagetijd meerekenen.

Tijdens je stages maak je kennis met de verschillende sectoren. Dit zorgt ervoor dat je veel ervaring kan opdoen, die nuttig is voor je toekomstige job. De praktijkervaring wordt niet enkel op stage aangeleerd, maar ook d.m.v. simulatieonderwijs in onze goed uitgeruste skillslabs.

Je wordt op stage intensief aan bed begeleid door je stagebegeleider-docent en een stagementor van het werkveld.

We bieden ook de mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage.