Afstands- en avondonderwijs

Studenten die via afstands- en avondleren de opleiding volgen, combineren die vaak met een werksituatie.

De theoretische opleiding op school wordt georganiseerd op maandag- en dinsdagavond. Ze omvat dezelfde leerinhoud als de dagklassen, maar je krijgt de vrijheid om op eigen tempo en volgens jouw agenda de leerstof te verwerken, rekeninghoudend met deadlines van opdrachten. Je doet dit via ons digitaal leerplatform.

Via begeleide zelfstudie verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden. Uitdieping gebeurt tijdens de contactmomenten op maandag- en dinsdagavond. Via afstandsleren kan je studeren wanneer jij zelf wil.

Bij afstands- en avondleren lopen lessen en stage parallel. Als je werkt in de gezondheidszorg kan je, in overleg met de werkgever, een deel van de werktijd als stagetijd invullen. 

Het afstands- en avondtraject kan je volgen op de campus Brugge.

Meer informatie: agov@zowe.be.

ZoWe verpleegkunde: traject AGOV

Na twee modules besloot ik aan het werk te gaan in de zorgsector. Dankzij AGOV kon ik studeren en werk vlot combineren.
Ludwig